Publikácie

Kultúra v štyroch dejstvách

Text prináša aktuálny sociologický pohľad na kultúru, ktorá je v ňom vnímaná nielen ako umenie a estetika, ale v širšom ponímaní, ako komplex zahŕňajúci znalosti,...

Od modelu k manifestu

Projekt Creative Lenses sa v období rokov 2015 až 2019 venoval otázke trvalej udržateľnosti európskych umeleckých a kultúrnych organizácii. Predovšetkým hľadali odpoveď na otázku ako...

Štúdia KULTÚRA, MESTÁ A IDENTITA V EURÓPE

Štúdia je určená predovšetkým tvorcom politík a odborníkom z oblastí územnej samosprávy a plánovania, ale môže byť zaujímavá pre každého, kto sa zaoberá kultúrou, kultúrnym...

Obnova Európy

Meno autora: EY Anglický názov publikácie:  Rebuilding Europe Podtitul: – Anotácia: Vydaná štúdia, ktorá upozorňuje na ekonomický význam kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Štúdia reálne ukazuje...

Skôr než začnem podnikať

Meno autora: JA Slovensko, n.o. Podtitul: – Anotácia: Ak máte nápad na vlastné podnikanie a chcete alebo už pripravujete svoj produkt pre trh, v tejto príručke...

Praktický manuál pre trvalo udržateľné nakrúcanie

Meno autora: Slovak Film Commission, Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky Podtitul: – Anotácia: Filmové nakrúcanie je veľmi náročné zo všetkých stránok – energeticky, časovo aj finančne. Zamysleli sme...

Kultúra bez ohľadu na čokoľvek

Meno autora: Eurocities Anglický názov publikácie: Culture, no mater what Podtitul: – Anotácia: O téme európskeho hlavného mesta na Slovensku počuť čoraz viac, predovšetkým vďaka mestu...

Spojenie. Medzi snom a realitou

Meno autora: CIKE Anglický názov publikácie: Commons. Between dreams and reality Podtitul: – Anotácia: Spolupráca a kolektívna akcia môže pozitívne  ovplyvniť politickú a ekonomickú realitu. Vydanie...

podcast Klub dizajn

Meno autora: Slovenské centrum dizajnu Podtitul: – Anotácia: Raz mesačne si budete môcť vypočuť rozhovor s osobnosťami z prostredia slovenského dizajnu, či už z rady autorov,...