Webinár OECD

Webinár OECD – Tvorba lokálnych stratégií pre KKP

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pracuje na vypracovaní metodiky pre tvorbu  územných stratégií rozvoja kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike.

Pre konkrétnejšie zarámcovanie tejto problematiky medzinárodná Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD Programme on Local Employment and Economic Development) pripravila v decembri 2021 webinár Tvorba stratégií pre kultúrny a kreatívny priemysel na úrovní miest a regiónov a zhrnutie osvedčených medzinárodných postupov pri navrhovaní a implementácii lokálnych stratégií rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu (ďalej aj „KKP“).

 

Obsahom webinára boli nasledovné témy:

1) Metodologické prístupy ku kultúrne orientovanému rozvoju: poučenie z medzinárodných skúseností, rozhovor a Arthurom Le Gallom, riaditeľom KEA European Affairs

Pozrieť video (slovenské titulky) 49 min

 

2) Kultúrne orientovaná stratégia rozvoja pre stredne veľké mesto so silným kreatívnym potenciálom: príklad dobrej praxe mesta Kluž, Rumunsko, rozhovor s Raritou Zbranca, riaditeľkou Klužského kultúrneho centra

Pozrieť video (slovenské titulky) 27 min

 

3) Transformácia post-industriálneho mesta na kultúrne centrum: príbeh mesta Lille, Francúzsko, rozhovor s Thrierrym Baertom, riaditeľom agentúry pre štúdie, rozvoj a mestské plánovanie, Lille

Pozrieť video  (slovenské titulky) 47 min

 

4) Revitalizácia industriálneho mesta pomocou kultúrne orientovaných aktivít a EHMK: skúsenosti mesta Guimarães – Európskeho hlavného mesta kultúry 2012, rozhovor s Carlosom Martinsom, výkonným riaditeľom, Guimarães – Európske hlavné mesto kultúry 2012, Portugalsko

Pozrieť video (slovenské titulky) 39 min

 

5) Kultúrne orientované stratégie pre blahobyt a sociálnu kohéziu od Piera Luigiho Sacca, senior poradcu pre kultúrny a miestny rozvoj, OECD

Pozrieť video (slovenské titulky) 14 min

 

Zhrnutie hlavných bodov webináru nájdete tu.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD Programme on Local Employment and Economic Development) okrem predmetného webinára pripravila aj ďalšie dva tematické webináre v anglickom jazyku: