Dokumenty

Prečítajte si relevantné strategické dokumenty pre oblasť KKP na Slovensku.

  • rok vydania: 2021
  • zložené z nasledujúcich častí:
   • Odpočet plnenia jednotlivých úloh
   • Stručné zhodnotenie plnenia zámerov stratégie
   • Ďalší postup strategického smerovania problematiky v podmienkach rezortu kultúry
  • viac informácií TU
  • rok vydania: 2015
  • rok vydania: 2014
  • zložené z nasledujúcich častí:
   • Východiská stratégie
   • Analytická časť
   • Priority Stratégie
   • Opatrenia Stratégie
  • rok vydania: 2014
  • rok vydania: 2013
  • autor: Neulogy, a.s.
  • rok vydania: 2014
  • autor: Miroslav Balog a kolektív, 
  • vydal: Slovenská inovačná a energetická agentúra