Projekty

A.L.I.C.E.

Animačná liga za zvýšenie spolupráce v Európe je európska iniciatíva v oblasti podpory animovanej tvorby, ktorá spája šesť európskych regiónov.

CREADIS3

Inteligentné a kreatívne regióny, je európska iniciatíva v oblasti strategickej podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorá spája šesť európskych regiónov.

Satelitný účet KaKP

Aká je ekonomická významnosť sektora kultúry a kreatívneho priemyslu z pohľadu celého hospodárstva SR?

Webinár OECD

Prečo je dôležitá tvorba stratégií pre kultúrny a kreatívny priemysel na úrovni miest a regiónov?

Analýza kultúrneho priemyslu v SR

Ako hodnotí stav a potenciál kultúrneho priemyslu na Slovensku renomovaná belgická spoločnosť KEA European Affairs?