Newsletter Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel

Newsletter PKKP je efektívny komunikačný nástroj vytvorený s cieľom pravidelne informovať členov platformy a verejnosť o zaujímavých projektoch, výzvach, publikáciách, strategických dokumentoch z oblasti štátnej správy, jednotlivých sektorov, regiónov a univerzít.

Aktuálny newsletter nájdete TU.

Archív:

 1. Newsletter Október 2021 – November 2021
 2. Newsletter November 2021 – Január 2022
 3. Newsletter Január 2021 – Marec 2022
 4. Newsletter Marec 2022 – Máj 2022
 5. Newsletter Máj 2022 – August 2022
 6. Newsletter September 2022 – Október 2022
 7. Newsletter Október 2022 – December 2022
 8. Newsletter December 2022 – Január 2023
 9. Newsletter Február – Marec 2023
 10. Newsletter Apríl – Máj 2023
 11. Newsletter Jún – August 2023
 12. Newsletter September – Október 2023
 13. Newsletter November – December 2023
 14. Newsletter Január – Február 2024
 15. Newsletter Marec – Apríl 2024
 16. Apríl 2024
 17. Máj 2024

Špeciálne vydanie:

 • špeciálne vydanie newslettera venované medzirezortnému pripomienkovému konaniu a možnostiam zapojenia sa verejnosti do pripomienkového procesu Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030;
 • špeciálne vydanie newslettera sumarizujúce konferenciu Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority), ktorá bola využitou príležitosťou na diskusiu o vznikajúcej Stratégii kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030;
 • špeciálne vydanie newslettera prezentujúce obsah a výstupy Konferencie Dobre spravovaná kultúra, ktorá bola zameraná na systémové zmeny podmienok pre subjekty v KKP;
 • Newsletter Kultúra pomáha Ukrajine

Aj v tejto neľahkej a vážnej situácii sa kultúrna obec ukazuje ako významná hybná sila, ktorá sa aktívne podieľa na riešení celospoločenských problémov. Rezort kultúry má ambíciu okrem vlastného webového sídla a sociálnych sietí pravidelne informovať organizácie, ale aj jednotlivcov prostredníctvom newslettera o aktuálnych slovenských iniciatívach realizovaných aktérmi z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu zameraných na podporu a pomoc občanom Ukrajiny opúšťajúcich svoj domov kvôli ozbrojenému konfliktu.

Aktuálny newsletter nájdete tu.

Archív:

 1. Newsletter Kultúra pomáha Ukrajine

Ak si želáte odoberať newsletter, vyplňte, prosím, krátky registračný formulár.