A.L.I.C.E.

A.L.I.C.E. – Animačná liga za zvýšenie spolupráce v Európe je európska iniciatíva v oblasti podpory animovanej tvorby, ktorá spája šesť európskych regiónov: 

 • Valónsko – Regionálny audiovizuálny fond Wallimage (Belgicko), 
 • Slovenská republika – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 
 • Nord-Pas-de-Calais – Regionálny fond Pictanovo (Francúzsko), 
 • Región Rzeszow – Agentúra regionálneho rozvoja (Poľsko), 
 • Región Puglia (Taliansko), 
 • Katalánsko – PROA (Španielsko).

Lídrom projektu je Regionálny audiovizuálny fond Wallimage. Projekt A.L.I.C.E. je financovaný z programu Interreg Europe a EÚ/ERDF.

Projekt trvá od 1. augusta 2019 do 31. júla 2022 a zameriava sa predovšetkým na hľadanie spôsobov ako v sektore animácie:

 • podporovať schopnosť malých a stredných podnikov zapojiť sa do rastu na regionálnych, národných a medzinárodných trhoch a do inovačných procesov,
 • zlepšiť efektívnosť nástrojov verejných politík regiónov zapojených do projektu.

Na dosiahnutie tohto cieľa skúma projekt A.L.I.C.E. dostupné možnosti so snahou:

 • prekonať prekážky spolupráce a prístupu malých a stredných podnikov k financovaniu v rámci medzinárodných koprodukcií podporou nových finančných mechanizmov,
 • rozvíjať talent a podporovať inovatívne podniky formou podnikateľských schém pre animáciu v digitálnom a multiplatformovom prostredí,
 • lepšie zosúladenie ponuky a dopytu po práci prostredníctvom podpory inovatívnych vzdelávacích programov,
 • podporovať konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov na medzinárodných trhoch tým, že zvýšia svoje hodnoty duševného vlastníctva prostredníctvom nových spoločných a investičných schém,
 • podporovať klastre podporujúce inovácie a medzikultúrny dialóg ako spôsoby riešenia týchto otázok prostredníctvom komplexného prístupu k tomuto sektoru.

 

Výstupy v rámci projektu:

Akčný plán medzinárodného projektu A.L.I.C.E. (hlavný výstup projektu)

Hlavný výstup projektu – akčný plán bol schválený koncom júla 2021. Vychádza z metodológie programu Interreg Europe a je špecificky zameraný na napĺňanie cieľov stanovených v projekte A.L.I.C.E. Implementačné obdobie akčného plánu je v súlade s dobou trvania tzv. druhej fázy projektu, t. j. rok 2022.