Praktický manuál pre trvalo udržateľné nakrúcanie

Meno autora: Slovak Film Commission, Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky

Podtitul:

Anotácia: Filmové nakrúcanie je veľmi náročné zo všetkých stránok – energeticky, časovo aj finančne. Zamysleli sme sa však už niekedy nad tým, aký je jeho dosah na životné prostredie? Napr. koľko odpadu sa vyprodukuje pri priemernom nakrúcaní alebo koľko zdrojov energie sa pri ňom minie? Slovak Film Commission svojimi viacerými aktivitami podporuje proces ekologizácie filmovej produkcie a audiovizuálneho priemyslu, a to aj prostredníctvom platformy pre filmových profesionálov, kde je možné nájsť informácie a podporu, ako efektívne pripravovať a realizovať audiovizuálne diela s ohľadom na trvalú udržateľnosť. S týmto cieľom spolu s Inštitútom Cirkulárnej Ekonomiky vytvorili praktický manuál pre trvalo udržateľné nakrúcanie

Rok vydania: 2021

Jazyk: slovenský

Link na publikáciu: https://www.filmcommission.sk/manual/?fbclid=IwAR1GmLdNxKxMpZgWdS17fNgBLbzdeMh52Z159S_btjfsuYaVq7dUVlmarWI