Skôr než začnem podnikať

Meno autora: JA Slovensko, n.o.

Podtitul:

Anotácia: Ak máte nápad na vlastné podnikanie a chcete alebo už pripravujete svoj produkt pre trh, v tejto príručke sa napríklad dozviete: základné informácie o formách podnikania, základné informácie o startupoch, inováciách a rôznych možnostiach podpory pre podnikanie, alebo ako pripraviť podnikateľský plán, alebo aj SWOT analýzu. Tento projekt finančne podporila Slovak Business Agency.

Rok vydania: 2021

Jazyk: slovenský

Link na publikáciu: http://bit.ly/skor-nez