Vyhľadať
Close this search box.

Knižnica

Why Must Culture be at the Heart of Sustainable Urban Development?
Svetová asociácia Spojených miest a miestnych samospráv (United Cities and Local Governments)
2016
Možnosti, potenciál a riziká zapojenia kultúry a kreatívneho priemyslu do udržateľného rozvoja miest.
The role of public policies in developing entrepreneurial and innovation potential of the cultural and creative sectors
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru
2018
Inovatívna sila kultúrnych a kreatívnych sektorov je nevyhnutná pre ďalší rozvoj európskych ekonomík a spoločností, pretože vytvára blahobyt a súdržnosť; formuje verejný priestor, ktorý využívajú milióny Európanov; modernizuje priemyselné odvetvia a podnikateľské sektory novými tvorivými vstupmi a metódami; poskytuje zmysel a pocit spolupatričnosti; modernizuje mestské a vidiecke oblasti; navrhuje naše produkty a služby; vytvára a digitalizuje obsah; obohacuje naše vizuálne zážitky; poskytuje obsah pre diskusie.
Models to manifestos
CULTURE, CITIES AND IDENTITY IN EUROPE
2020
Štúdia je určená predovšetkým tvorcom politík a odborníkom z oblastí územnej samosprávy a plánovania, ale môže byť zaujímavá pre každého, kto sa zaoberá kultúrou, kultúrnym a kreatívnym priemyslom. Kultúru vníma komplexne ako prostriedok hospodárskeho rastu, nástroj premeny miest, nástroj integrácie a inklúzie a základ európskej identity.
Models to manifestos
Creative Lenses Project
2019
Projekt Creative Lenses sa v období rokov 2015 až 2019 venoval otázke trvalej udržateľnosti európskych umeleckých a kultúrnych organizácii. Predovšetkým hľadali odpoveď na otázku ako by mohli byť organizácie finančne viac nezávislé bez toho, aby sa nevzdali svojich hodnôt a poslania. Cieľom projektu bolo taktiež posilniť kultúrne organizácie pomocou znalostí, metód a nástrojov, aby si zabezpečili udržateľnosť a vytvárali hodnoty pre spoločnosť. Medzi 13 účastníkov z 9 krajín patrili aj Stanica Žilina-Záriečie a Creative Industry Košice.
Roadmap for smart and sustainable cities and communities in Norway
Design and Architecture Norway (DOGA), the Norwegian Smart City Network and Nordic Edge
2020
Dokument hovorí o definícií „smart city“, o princípoch, na ktoré by tieto mestá pri svojom rozvoji mali myslieť, o tom, aké by mali byť ich vízie a sprostredkúva príklady dobrej praxe z viacerých miest v Nórsku.
Creative-based Strategies in Small and Medium-sized Cities
INTELI – Inteligencia v inováciách, Inovačné centrum (Inteligência em Inovação, Centro de Inovação)
2011
Kreativitou a kultúrou v oblasti rozvoja miest by sa nemali zaoberať iba veľké mestá. Táto téma sa dotýka taktiež stredných a malých miest, ktorým môže byť nápomocná v mnohých oblastiach. Táto publikácia sa zaoberá koncepciami spojenými s tvorivým ekosystémom, ako aj existujúcimi prístupmi k územnému rozvoju založenému na tvorivej činnosti.
Ministerstvo kultury České republiky v spolupráci s Kreativní Česko (Institut umění - Divadelní ústaví)
2020
Seriál je súčasťou prípravy novej vládnej Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů (KKP) a postupne sa v ňom predstaví dvanásť aktérov z českého kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
Zuzana Révészová, Adam Gajdoš, Marianna Mrva, Marek Mathias, Michaela Šedovič, Matej Vanoch
2019
Text prináša aktuálny sociologický pohľad na kultúru, ktorá je v ňom vnímaná nielen ako umenie a estetika, ale v širšom ponímaní, ako komplex zahŕňajúci znalosti, zvyky, obyčaje, morálku, umenie, vieru, či zákony. Kniha je rozdelená do štyroch hlavných častí. Prvá časť knihy je venovaná fenoménu kultúrnej všežravosti a skúma rôznorodú kultúrnu spotrebu v súvislosti s vybranými hodnotami a postojmi ľudí na Slovensku. Druhá časť sa zaoberá zmenami, ktorými prechádza rodina a analyzuje mieru akceptácie alebo odmietania nových rodinných foriem.
The role of public policies in developing entrepreneurial and innovation potential of the cultural and creative sectors
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru
2018
Inovatívna sila kultúrnych a kreatívnych sektorov je nevyhnutná pre ďalší rozvoj európskych ekonomík a spoločností, pretože vytvára blahobyt a súdržnosť; formuje verejný priestor, ktorý využívajú milióny Európanov; modernizuje priemyselné odvetvia a podnikateľské sektory novými tvorivými vstupmi a metódami; poskytuje zmysel a pocit spolupatričnosti; modernizuje mestské a vidiecke oblasti; navrhuje naše produkty a služby; vytvára a digitalizuje obsah; obohacuje naše vizuálne zážitky; poskytuje obsah pre diskusie.
Key future developments, challenges and opportunities
KEA European Affairs
2008
Kultúra a kreatívne sektory sú v súčasnosti konfrontované s neustále meniacim sa prostredím, ktoré vyzýva k hľadaniu nových postupov, obchodných modelov a rovnováhy na trhu. Táto štúdia zdôrazňuje kľúčové trendy ovplyvňujúce budúci vývoj kultúry a kreatívneho priemyslu v kontexte v Európskej únie do roku 2030.