Štúdia KULTÚRA, MESTÁ A IDENTITA V EURÓPE

Meno autora: Európska komisia – Európsky hospodársky a sociálny výbor (The European Economic and Social Committee)

Názov publikácie:  CULTURE, CITIES AND IDENTITY IN EUROPE

Podtitul:

Anotácia: Štúdia je určená predovšetkým tvorcom politík a odborníkom z oblastí územnej samosprávy a plánovania, ale môže byť zaujímavá pre každého, kto sa zaoberá kultúrou, kultúrnym a kreatívnym priemyslom. Kultúru vníma komplexne ako prostriedok hospodárskeho rastu, nástroj premeny miest, nástroj integrácie a inklúzie a základ európskej identity.

Rok vydania: 2020

Jazyk: anglický

Link na publikáciu:  https://www.eesc.europa.eu/res…/docs/qe-01-16-463-en-n.pdf