Prečo musí byť kultúra stredobodom trvalo udržateľného rozvoja

Anglický názov publikácie: Why Must Culture be at the Heart of Sustainable Urban Development?

Meno autora: Svetová asociácia Spojených miest a miestnych samospráv (United Cities and Local Governments)

Anotácia: Možnosti, potenciál a riziká zapojenia kultúry a kreatívneho priemylsu do udržateľného rozvoja miest.

Rok vydania: 2016

Jazyk: anglický

Link na publikáciu: https://www.culturenet.cz/coKmv4d994Swax/uploads/2018/06/Why-Must-Culture-be-at-the-Heart-of-Sustainable-Urban-Development.pdf?fbclid=IwAR1QS8nciXW3PCVZwn5UkkkERHnTk23Mx61jg_UJ11mHzixBo7sFSnkfUkw