Obnova Európy

Meno autora: EY

Anglický názov publikácie:  Rebuilding Europe

Podtitul:

Anotácia: Vydaná štúdia, ktorá upozorňuje na ekonomický význam kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Štúdia reálne ukazuje ako COVID-kríza v roku 2020 ovplyvnila a najbližšie roky ovplyvní kultúrno-kreatívny sektor a ponúka riešenia ako mu pomôcť. Celkovo stratila kultúrna a kreatívna ekonomika v Európe za uplynulý rok až 31 % z obratu, jediný sektor, ktorý sa v tomto nepríjemnom porovnaní vyrovnal KKP bola letecká doprava (31 %). Aktuálny spotrebiteľský index ukazuje, že až 46 % opýtaných respondentov by sa necítilo pohodlne ísť na koncert ešte niekoľko mesiacov a až 21 % priznalo, že by sa necítilo pohodlne ísť na koncert či iné verejné podujatie ešte niekoľko rokov. Záver štúdie však ukazuje, ako je možné kultúrnemu sektoru počas COVID-krízy pomôcť.

Rok vydania: 2020

Jazyk: anglický, slovenský (zhrnutie)

Link na publikáciu: https://www.culturenet.cz/coKmv4d994Swax/uploads/2018/06/Why-Must-Culture-be-at-the-Heart-of-Sustainable-Urban-Development.pdf?fbclid=IwAR1QS8nciXW3PCVZwn5UkkkERHnTk23Mx61jg_UJ11mHzixBo7sFSnkfUkw