Analýza trhu kultúrnych a kreatívnych sektorov v Európe

Meno autora: KEA European Affairs

Anglický názov publikácie: Market Analysis of the Cultural and Creative Sectors in Europe

Podtitul:

Anotácia: Analýza trhu zachytáva rastúce čísla na poli európskeho KKP pred pandémiou. Taktiež načrtáva kľúčové trendy, ktoré pretvárajú sektor KKP vo svetle digitalizácie a technologických inovácií, zvýšeného povedomia o životnom prostredí, nových obchodných modelov a spôsobov spolupráce.

Rok vydania: 2020

Jazyk: anglický

Link na publikáciu: https://www.culturenet.cz/coKmv4d994Swax/uploads/2018/06/Why-Must-Culture-be-at-the-Heart-of-Sustainable-Urban-Development.pdf?fbclid=IwAR1QS8nciXW3PCVZwn5UkkkERHnTk23Mx61jg_UJ11mHzixBo7sFSnkfUkw