Úloha verejných politík pri rozvoji podnikateľského a inovačného potenciálu kultúrnych a kreatívnych sektorov

Meno autora: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru

Anglický názov publikácie:  The role of public policies in developing entrepreneurial and innovation potential of the cultural and creative sectors

Podtitul: Správa pracovnej skupiny odborníkov z členských štátov OMK (Otvorená metóda koordinácie).

Anotácia: Inovatívna sila kultúrnych a kreatívnych sektorov je nevyhnutná pre ďalší rozvoj európskych ekonomík a spoločností, pretože vytvára blahobyt a súdržnosť; formuje verejný priestor, ktorý využívajú milióny Európanov; modernizuje priemyselné odvetvia a podnikateľské sektory novými tvorivými vstupmi a metódami; poskytuje zmysel a pocit spolupatričnosti; modernizuje mestské a vidiecke oblasti; navrhuje naše produkty a služby; vytvára a digitalizuje obsah; obohacuje naše vizuálne zážitky; poskytuje obsah pre diskusie.

Rok vydania: 2018

Jazyk: anglický

Link na publikáciu: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d33c8a7-2e56-11e8-b5fe-01aa75ed71a1?fbclid=IwAR0a6i5hqCt5avGJHmOHxRFVeu-Cb5xORJlCOyN0fyZfPpCWrxjBVOPi7xc