Príručka pre rozvoj smart a udržateľných miest a komunít v Nórsku

Meno autora: Design and Architecture Norway (DOGA), the Norwegian Smart City Network and Nordic Edge

Anglický názov publikácie:  Roadmap for smart and sustainable cities and communities in Norway

Podtitul: Príručka pre miestnu a regionálnu samosprávu (A guide for local and regional authorities)

Anotácia: Dokument hovorí o definícií „smart city“, o princípoch, na ktoré by tieto mestá pri svojom rozvoji mali myslieť, o tom, aké by mali byť ich vízie a sprostredkúva príklady dobrej praxe z viacerých miest v Nórsku.

Rok vydania: 2020

Jazyk: anglický

Link na publikáciu: https://doga.no/globalassets/pdf/smartby-veikart-19x23cm-eng-v1_delt.pdf?fbclid=IwAR0WuqHrDVgsl8GAYl9HHQGfRW11MF-o2_G_KaTcrGRip0bJtZ9x1tZ5_J