Od modelu k manifestu

Meno autora: Creative Lenses Project

Anglický názov publikácie: Models to manifestos

Podtitul: Koncepčný súbor nástrojov pre umenie a kultúru (A conceptual toolkit for arts and culture)

Anotácia: Projekt Creative Lenses sa v období rokov 2015 až 2019 venoval otázke trvalej udržateľnosti európskych umeleckých a kultúrnych organizácii. Predovšetkým hľadali odpoveď na otázku ako by mohli byť organizácie finančne viac nezávislé bez toho, aby sa nevzdali svojich hodnôt a poslania. Cieľom projektu bolo taktiež posilniť kultúrne organizácie pomocou znalostí, metód a nástrojov, aby si zabezpečili udržateľnosť a vytvárali hodnoty pre spoločnosť. Medzi 13 účastníkov z 9 krajín patrili aj Stanica Žilina-Záriečie a Creative Industry Košice.

Rok vydania: 2019

Jazyk: anglický

Link na publikáciu: https://creativelenses.eu/wp-content/uploads/2019/05/Creative-Lenses-Models-to-Manifestos-V2.pdf?fbclid=IwAR01VDVvMGY9dGX9i3VBaO6R3ZVDSASeo3FflioYtk5u5-ltvd-gdZLPcdA