Kreatívne stratégie v malých a stredne veľkých mestách

Meno autora: INTELI – Inteligencia v inováciách, Inovačné centrum (Inteligência em Inovação, Centro de Inovação)

Anglicý názov publikácie: Creative-based Strategies in Small and Medium-sized Cities

Podtitul: Manuál pre miestnu samosprávu (Guidelines for Local Authorities)

Anotácia: Kreativitou a kultúrou v oblasti rozvoja miest by sa nemali zaoberať iba veľké mestá. Táto téma sa dotýka taktiež stredných a malých miest, ktorým môže byť nápomocná v mnohých oblastiach. Táto publikácia sa zaoberá koncepciami spojenými s tvorivým ekosystémom, ako aj existujúcimi prístupmi k územnému rozvoju založenému na tvorivej činnosti.

Rok vydania: 2011

Jazyk: anglický

Link na publikáciu: https://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/Creative_Clusters/documents_media/URBACTCreativeClusters_TAP_INTELI_Final_01.pdf?fbclid=IwAR3vkKNQ5_1bJcqO7-lTMAFTBsHWhzbk-hosnpSYoT80rgKDgLiG1VbebGk