Spojenie. Medzi snom a realitou

Meno autora: CIKE

Anglický názov publikácie: Commons. Between dreams and reality

Podtitul:

Anotácia: Spolupráca a kolektívna akcia môže pozitívne  ovplyvniť politickú a ekonomickú realitu. Vydanie tejto publikácie v čase pandémie a v čase neistoty umožňuje všetkým, ktorí hľadajú inšpiráciu a nádej, pochopiť, že kultúrna komunita môže vytvoriť inkluzívnejší, participatívnejší a spravodlivejší svet.

Rok vydania: 2021

Jazyk: anglický

Link na publikáciu: https://www.spacesandcities.com/wp-content/uploads/2021/02/Commons.-From-Dream-to-Reality.pdf?fbclid=IwAR2XoSq6Z4xeqKfBRZqwmobHwX6VdLeGTqOYTuGMHIDEDaQ-lSxJHHcmgpw