Štúdia Kultúra a kreatívne sektory v Európskej únii – kľúčový vývoj, výzvy a príležitosti do budúcnosti

Anglický názov publikácie: Key future developments, challenges and opportunities

Meno autora: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru

Anotácia: Kultúra a kreatívne sektory sú v súčasnosti konfrontované s neustále meniacim sa prostredím, ktoré vyzýva k hľadaniu nových postupov, obchodných modelov a rovnováhy na trhu. Táto štúdia zdôrazňuje kľúčové trendy ovplyvňujúce budúci vývoj kultúry a kreatívneho priemyslu v kontexte v Európskej únie do roku 2030.

Rok vydania: október 2019 na žiadosť Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie

Jazyk: anglický

Link na publikáciu: https://keanet.eu/wp-content/uploads/IPOL_STU2019629203_EN.pdf?fbclid=IwAR00Kdz1XtWQIOSz-EYrkseTAKAYDgkuR0UK9HE_BOFsmQdHOXkrqnqhL7g