Kreativní vzdělávání nám není fuk (o Festivale umění a kreativity ve vzdělávaní = FUK)

Meno autora: Kreativní Česko

Podtitul:

Anotácia: Vzdelávanie umením a spolupráca škôl s kultúrnym a umeleckým sektorom je jednou z efektívnych ciest, ako pripraviť deti v školách na výzvy dneška. Autori v kreativite vidia najmä rozvoj kritického myslenia, projektové medzipredmetové učenie, ako aj rozvoj systémových a anticipačných zručností. V tejto súvislosti je potrebné deti naučiť nehľadať si pracovné pozície ale vytvárať si ich. Článok zároveň poukazuje na pozíciu kreatívneho vzdelávania v Českej republike vo vzdelávacom systéme.

Rok vydania: 2021

Jazyk: český

Link na publikáciu: https://www.kreativnicesko.cz/clanky/kreativni-vzdelavani-nam-neni-fuk?fbclid=IwAR36O6y9JMI51D77dVSLsck48VYB-WqxzRPZ1KqOuylnGV9dKtq73C3WJVo