mksr_at_websupport

Štvrtý newsletter Platformy KKP

Prečítajte si štvrtý newsletter Platformy KKP V apríli sme publikovali už štvrtý newsletter Platformy KKP! Aj tento raz ide o výber noviniek a záujmových aktivít...

Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu 2030

Ministerstvo kultúry pripravuje Stratégiu kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 (ďalej stratégia KKP 2030) je pripravovaným strategickým dokumentom,...

Konferencia “Kultúra a náš svet”

Konferencia “Kultúra a náš svet” sa zameria na aktuálne potreby a výzvy v kultúrnych a kreatívnych odvetviach Druhý ročník konferencie Platformy pre kultúrny a kreatívny...

Kultúra v štyroch dejstvách

Text prináša aktuálny sociologický pohľad na kultúru, ktorá je v ňom vnímaná nielen ako umenie a estetika, ale v širšom ponímaní, ako komplex zahŕňajúci znalosti,...

Od modelu k manifestu

Projekt Creative Lenses sa v období rokov 2015 až 2019 venoval otázke trvalej udržateľnosti európskych umeleckých a kultúrnych organizácii. Predovšetkým hľadali odpoveď na otázku ako...

Štúdia KULTÚRA, MESTÁ A IDENTITA V EURÓPE

Štúdia je určená predovšetkým tvorcom politík a odborníkom z oblastí územnej samosprávy a plánovania, ale môže byť zaujímavá pre každého, kto sa zaoberá kultúrou, kultúrnym...