Konferencia “Kultúra a náš svet”

Konferencia “Kultúra a náš svet” sa zameria na aktuálne potreby a výzvy v kultúrnych a kreatívnych odvetviach

Druhý ročník konferencie Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel sa bude konať 16. a 17. mája 2022 pod názvom Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority). Konferencia ponúkne účastníkom rôzne mierky pohľadu na kultúru v súčasnom svete, od globálneho pohľadu po úzko špecializované prístupy. Konferencia je zároveň príležitosťou pre diskusiu a pre získanie dôležitých vstupov a príspevkov do vznikajúcej Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030. 

Počas prvého dňa sa program zameria na vízie kultúry v súčasnom svete a na vykreslenie kontextu, v ktorom sa nachádza kultúra na Slovensku po tridsiatich rokoch samostatnosti. Kontextom tvorby stratégie sa budú venovať popoludňajšie panelové diskusie a prezentácie venované spolupráci a možnostiam prepojenia rôznych strategických dokumentov. Na záver dňa zástupcovia prípravného tímu stratégie predstavia zámer a metódy svojej práce aj možnosti participácie odbornej verejnosti.

Druhý  deň konferencie bude venovaný workshopom, v ktorých účastníci a účastníčky budú diskutovať o aktuálnych potrebách a výzvach v kultúrnych a kreatívnych odvetviach, a to v kontexte aktuálnych spoločenských, politických a environmentálnych zmien. Cieľom stretnutí je sformulovať návrhy priorít kultúrnej politiky na najbližšie roky a načrtnúť ich zoradenie podľa dôležitosti a naliehavosti. 

„Spojenie ,náš svet’ z názvu konferencie odkazuje na rozmanitosť chápania kultúry – niekto rozmýšľa v intenciách svojho špecializovaného odboru alebo sektora či rezortu, niekto sa venuje kultúre na regionálnej úrovni, na úrovni kraja alebo mesta, niekto pracuje v kontexte štátu alebo vyšších štruktúr (Európska únia, medzinárodné inštitúcie a siete, celý svet). Globálne a univerzálne je pre nás rovnocenné s lokálnym a špecializovaným, ale zároveň sú spojenými nádobami,“ hovorí gestorka tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Mária Beňačková Rišková.

S dôrazom na široký záber názorov a podnetov priamo z aktívneho prostredia kultúry, budú na konferencii zastúpení aktéri naprieč kultúrnymi a kreatívnymi odvetiami. Zúčastnia sa jej zástupcovia Ministerstva kultúry SR (MK SR) a zriaďovaných organizácií MK SR, ako aj iných orgánov štátnej správy, taktiež zástupcovia samosprávy, poradných orgánov ministerky kultúry, profesijných organizácií, zoskupení, členovia Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel MK SR a zástupcovia nezriaďovanej kultúry. 

Konferencia sa uskutoční fyzicky a úvodná časť bude dostupná aj online prostredníctvom streamovania na profile Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel. Prezentácie budú pre účely archivácie a ďalšieho spracovania nahrávané. Vstup na konferenciu je bezplatný. 

 

Program konferencie je možné si stiahnuť TU

Na prvý deň konferencie sa môžete zaregistrovať prostredníctvom vyplnenia prihlasovacieho formulára. Miesta v tematických workshopoch druhého dňa sú z organizačných a priestorových dôvodov vyhradené pre pozvaných zástupcov odbornej verejnosti. Závery workshopov budú zverejnené a budú na ne nadväzovať ďalšie pracovné stretnutia a diskusie.

 

Kontakt na organizátorov konferencie:

strategia2030@culture.gov.sk; kreativneforum@culture.gov.sk

 

Hlavný organizátor konferencie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

Spolupráca: Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel, Inštitút kultúrnej politiky MK SR, OZ Stojíme pri kultúre, Slovenské národné divadlo