uzemnyrozvoj

Štúdia KULTÚRA, MESTÁ A IDENTITA V EURÓPE

Štúdia je určená predovšetkým tvorcom politík a odborníkom z oblastí územnej samosprávy a plánovania, ale môže byť zaujímavá pre každého, kto sa zaoberá kultúrou, kultúrnym...

Skôr než začnem podnikať

Meno autora: JA Slovensko, n.o. Podtitul: – Anotácia: Ak máte nápad na vlastné podnikanie a chcete alebo už pripravujete svoj produkt pre trh, v tejto príručke...

Praktický manuál pre trvalo udržateľné nakrúcanie

Meno autora: Slovak Film Commission, Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky Podtitul: – Anotácia: Filmové nakrúcanie je veľmi náročné zo všetkých stránok – energeticky, časovo aj finančne. Zamysleli sme...