Vyhľadať
Close this search box.

Knižnica

Key future developments, challenges and opportunities
KEA European Affairs
2008
Kultúra a kreatívne sektory sú v súčasnosti konfrontované s neustále meniacim sa prostredím, ktoré vyzýva k hľadaniu nových postupov, obchodných modelov a rovnováhy na trhu. Táto štúdia zdôrazňuje kľúčové trendy ovplyvňujúce budúci vývoj kultúry a kreatívneho priemyslu v kontexte v Európskej únie do roku 2030.