Knižnica

Zuzana Révészová, Adam Gajdoš, Marianna Mrva, Marek Mathias, Michaela Šedovič, Matej Vanoch
2019
Text prináša aktuálny sociologický pohľad na kultúru, ktorá je v ňom vnímaná nielen ako umenie a estetika, ale v širšom ponímaní, ako komplex zahŕňajúci znalosti, zvyky, obyčaje, morálku, umenie, vieru, či zákony. Kniha je rozdelená do štyroch hlavných častí. Prvá časť knihy je venovaná fenoménu kultúrnej všežravosti a skúma rôznorodú kultúrnu spotrebu v súvislosti s vybranými hodnotami a postojmi ľudí na Slovensku. Druhá časť sa zaoberá zmenami, ktorými prechádza rodina a analyzuje mieru akceptácie alebo odmietania nových rodinných foriem.