Zapojte sa aj vy do transverzálnej spolupráce!

Nadácia otvorenej spoločnosti zverejnila výzvu s názvom STRONGER ROOTS, ktorej cieľom je tzv. transverzálna spolupráca. Výzva je určená sieťam/platformám/strešným organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré chcú posilniť spoluprácu s inštitúciami verejného sektora a menšími a/alebo regionálnymi organizáciami.

Termín na zasielanie žiadosti: 25. máj 2023, 13:00

Cieľom programu je  zvýšenie odolnosti organizácií, ich interný rozvoj, zlepšenie spolupráce medzi členmi, rozvíjanie vzťahu s externými aktérmi  prostredníctvom finančnej a odbornej podpory, ako aj vzájomným zdieľaním skúseností.

Transverzálna spolupráca je proces budovania dlhodobých vzťahov, v rámci ktorého strešné organizácie nadväzujú strategické vzťahy s inými relevantnými aktérmi s cieľom zdieľania rôznych pohľadov a hľadania riešení  aktuálnych výziev.

V rámci trvania projektu čakajú na úspešných žiadateľov popri plnení projektov:

– pravidelné aktualizačné stretnutia,

– výmena skúseností,

– skupinové školenia/workshopy,

– individuálne konzultácie,

– medzinárodný workshop,

– záverečná konferencia.

V rámci projektu sú oprávnenými aktivitami napríklad: revízia strategického smerovania strešnej organizácie a jej vnútorných procesov, spoločné aktivity členov platformy, mapovanie potrieb,  organizovanie stretnutí, podujatí, či workshopov.

Oprávneným žiadateľom sú strešné organizácie so sídlom na Slovensku, sú registrované ako právnické osoby minimálne 2 roky a majú najmenej 10 členských organizácií.

Projekt musí trvať 18 mesiacov. Výška grantu môže byť od 10 000 do 30 000 eur, spolufinancovanie sa nevyžaduje.

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na koordinátora projektu na Slovensku Petra Lenča (stronger.roots@osf.sk, 0907 650 168)

Na webovom sídle Nadácie otvorenej spoločnosti  všetky dôležité informácie, ako znenie výzvy, vzor žiadosti, FAQ, registračný formulár, ako aj rôzne metodické materiály. K dispozícii na stiahnutie sú aj záznam a prezentácia z informačného webinára . Viac informácií nájdete TU.