Pracovná cesta v Škandinávii

V máji 2023, 23. – 25. 5., sa zástupcovia odboru kreativity a vzdelávania Ministerstva kultúry SR zúčastnili na zahraničnej pracovnej ceste v dánskej Kodani a v dvoch švédskych mestách Helsinborg a Malmö. Cieľom pobytu boli okrem účasti na European Creative Industries Summit (ECIS Conference) aj pracovné stretnutia s predstaviteľmi Ministerstva kultúry Dánskeho kráľovstva a Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kodani.

Pracovné stretnutia s partnermi a návšteva Dánskeho centra architektúry

Prvý deň pracovnej cesty odštartoval po prílete do Dánska dvoma stretnutiami. Ako prvé sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami Ministerstva kultúry Dánskeho kráľovstva, ktorého cieľom bolo zdieľať vzájomné skúsenosti z oblasti strategického plánovania a kultúrnych politík pre kultúrny a kreatívny priemysel (ďalej len „KKP“) a diskusia o aktuálnych výzvach a trendoch v tejto oblasti v oboch krajinách. Nasledovalo prijatie na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Kodani, ktoré poskytlo príležitosť na diskusiu o aktivitách v oblasti prezentácie slovenskej kultúry a KKP v zahraničí a o prienikoch a možných prepojeniach v rámci medzirezortnej spolupráce.

V rámci poobedia bola do programu zaradená návšteva Dánskeho centra architektúry (Danish Architecture Center).

Obrázok: https://dac.dk/en/

 

Účasť na Európskom summite kreatívnych odvetví #ECIS2023

Počas druhého dňa pracovnej cesty sa uskutočnil European Creative Industries Summit (ECIS23 Conference). Program aktuálneho ročníka sa obsahovo zameral na tému „Transformative skills: Embracing friction, creating the unexpected“. V rámci programu odprezentovali svoje aktivity v uvedenej oblasti viacerí miestni, regionálni a európski aktéri. V následnej diskusii boli ťažiskovými témami prínos KKP k digitálnej, sociálnej a zelenej transformácii, budúcnosť odborného vzdelávania a sprostredkovania zručností relevantných pre KKP o niekoľko rokov, ako aj spolupráca na tvorbe nových kultúrnych politík, ktorých cieľom je pripraviť sektor  KKP na výzvy budúcnosti.

Výročnú konferenciu #ECIS organizuje od roku 2011 ECBN (European Creative Business Network) ako fórum pre tvorcov kultúrnych politík s kľúčovými aktérmi z kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Cieľom podujatia je zdieľanie informácií o aktuálnych európskych témach v oblasti kultúrnej, hospodárskej a sociálnej politiky, o aktuálnych trendoch v strategickom smerovaní KKP, ako aj nadviazanie a prehlbovanie kontaktov s hlavnými aktérmi pôsobiacimi v tejto oblasti.

Záznam z priebehu podujatia, ako aj programu nájdete TU.

Obrázok: www.ecbnetwork.eu

 

Návšteva troch sprievodných podujatí #ECIS23

Tretí deň pracovnej cesty bol venovaný návšteve viacerých sprievodných podujatí, ktoré nám ako príklady dobrej praxe ukázali rôzne formy podpory KKP.

coworkingový priestor Game Habitat, Malmö

Game Habitat je coworkingový a networkingový priestor, v ktorom sa stretávajú aktéri a spoločnosti výlučne z herného priemyslu. Okrem prenájmu priestorov sú gamerom poskytované rôzne služby, odborné workshopy a vzdelávanie programy.

Obrázok: www.gamehabitat.se/

 

– festival dizajnu Southern Sweden Design Days, Malmö

Ide o dizajnérsky festival zameriavajúci sa na udržateľnosť, spoluprácu, vývoj a inovácie. Podujatie je založené na princípe „zdola nahor“, kde angažovaná regionálna dizajnérska komunita vytvára obsah a Form/Design Center je jeho organizátorom. Témou aktuálneho ročníka je disonancia.

 

Obrázok: https://southernswedendesigndays.com/en

 

platforma Form Design Center, Malmö

Form/Design Center v Malmö je otvorenou a inkluzívnou platformou pre architektúru, dizajn a remeslá v južnom Švédsku. Organizácia prispieva svojimi aktivitami k zvýšeniu povedomia o dizajne a rozvoji miest, v ktorých pracujeme a žijeme svoje životy. V spolupráci s verejným sektorom, akademickou obcou, súkromným sektorom a rôznymi organizáciami aktívne pracuje na vytváraní nových perspektív a modelov pre udržateľnú budúcnosť.

Obrázok: www.formdesigncenter.com/en