manual

Praktický manuál pre trvalo udržateľné nakrúcanie

Meno autora: Slovak Film Commission, Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky Podtitul: – Anotácia: Filmové nakrúcanie je veľmi náročné zo všetkých stránok – energeticky, časovo aj finančne. Zamysleli sme...