Viete, čo sú to kreatívne klastre a aký je ich prínos pre KKP?

Ďakujeme Trenčín 2026 za možnosť zapojiť sa do diskusie s názvom Stretnutie kultúrnej komunity Trenčianskeho regiónu o význame systémového spájania sa relevantných aktérov pôsobiacich v oblasti KKP s cieľom miestneho a regionálneho rozvoja, zvyšovania kvality života obyvateľov, diverzity,  inklúzie a udržateľnosti.

Prepájanie motivovaných lídrov prináša mnoho výhod:
🔸 zdieľanie znalostí a know-how,
🔸 spoločné vzdelávanie a rozvoj ľudského kapitálu,
🔸 zdieľanie zdrojov,
🔸 zvyšovanie konkurencieschopnosti (klastra aj jeho členov),
🔸 podpora inovácií,
🔸 budovanie spoločnej identity, marketingu a/alebo značky, čo
🔸 zvyšuje konkurencieschopnosť nielen klastra ale napríklad aj regiónu,
🔸 lepší prístup k novým (aj zahraničným) trhom.

Klastre vznikajú ako skupiny vzájomne nezávislých organizácií (ale aj jednotlivcov – kreatívcov), ktoré sa špecializujú v určitom sektore. Nie je podstatná kvantita členov. Podstatná je motivácia, vzájomná spolupráca a komunikácia.

Viac o téme si môžete prečítať TU.

Fotografie: Trenčín 2026