Newsletter o priebehu a záznam konferencie Kultúra a náš svet

Prečítajte si špeciálne vydanie Newslettra PKKP venovaného sumáru konferencie Kultúra a náš svet.

Okrem obsahového zhrnutia jednotlivých dní konferencie v ňom nájdete aj záznamy prednášok a výstupy z paralelných diskusií venovaných strategickému plánovaniu v oblasti kultúry.

Zároveň si vám dovoľujeme pripomenúť záznam a fotogalériu z konferencie na webovej podstránke venovanej tomuto podujatiu. Okrem uvedených výstupov tu nájdete aj videoanketu s názvom Kultúra po 30 rokoch samostatnosti Slovenska.