pandemia

Obnova Európy

Meno autora: EY Anglický názov publikácie:  Rebuilding Europe Podtitul: – Anotácia: Vydaná štúdia, ktorá upozorňuje na ekonomický význam kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Štúdia reálne ukazuje...

Kultúra bez ohľadu na čokoľvek

Meno autora: Eurocities Anglický názov publikácie: Culture, no mater what Podtitul: – Anotácia: O téme európskeho hlavného mesta na Slovensku počuť čoraz viac, predovšetkým vďaka mestu...

Spojenie. Medzi snom a realitou

Meno autora: CIKE Anglický názov publikácie: Commons. Between dreams and reality Podtitul: – Anotácia: Spolupráca a kolektívna akcia môže pozitívne  ovplyvniť politickú a ekonomickú realitu. Vydanie...