Zhrnutie výsledkov satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR (2015-2020)

Infostat – Inštitút informatiky a štatistiky zverejnil správu s názvom Zhrnutie výsledkov satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR (2015-2020)!

V dokumente sa dozviete napríklad aj to,
  • aké sú najdôležitejšie ukazovatele charakterizujúce ekonomickú významnosť sektora KKP z pohľadu celého hospodárstva SR,
  • aká je pridaná hodnota KKP v roku 2020,
  • aký je HDP KKP v roku 2020,
  • koľko zamestnancov v KKP pracuje na plnú pracovnú dobu.

Aktuálny dokument v slovenskej & anglickej verzii, ako aj jednotlivé zhrnutia od roku 2017 či viac informácií k satelitnému účtu nájdete TU.