Pracovná cesta v Smoleniciach

V dňoch 3. a 4. mája 2024 sme sa aktívne zúčastnili na vzdelávacej konferencii Future Devs, ktorá sa konala v priestoroch Smolenického zámku. Organizátorom tohto podujatia bola Slovenská asociácia herných vývojárov (Slovak Game Developers Association).

Zámerom stretnutia bola diskusia, výmena skúseností, zdieľanie príkladov dobrej praxe, ako aj sieťovanie relevantných aktérov s cieľom napomôcť skvalitneniu výučby herného vývoja na slovenských školách, vysokých školách a univerzitách.

Podujatia sa zúčastnili viacerí

  • zriaďovatelia stredných a vysokých škôl,
  • iniciátori neformálnych vzdelávacích programov,
  • zástupcovia štátnej správy,
  • zamestnávatelia z oblasti herného priemyslu.

Ich zoznam nájdete TU.

Kompletný program podujatia si môžete pozrieť v nasledovnom dokumente.

Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou podujatia. Riaditeľka odboru kreativity a vzdelávania MK SR Dária Hamajová odprezentovala Odvetvovú koncepciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, skupiny povolaní a odborných činností v rezorte kultúry, ktorá bola v tomto roku vypracovaná rezortom kultúry a postúpená Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu na prerokovanie.

Počas prezentácie predstavila vznik tejto koncepcie, ako aj jej výsledky a odporúčania, ktoré boli vypracované v spolupráci s odborníkmi z herného priemyslu.

S potešením sme prispeli k dôležitej diskusii o budúcnosti vzdelávania v hernom priemysle a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Ďakujeme SGDA za pozvanie!