Pracovná cesta v Prahe, časť 2

Už štvrtý ročník festivalu Festivalu umenia a kreativity vo vzdelávaní (FUK), ktorý zorganizovala Platforma umením v spolupráci s desiatkami kultúrnych a vzdelávacích organizácií, prebehol od 20. do 28. apríla 2024 v Prahe a následne bude putovať až do 2. júna po regiónoch ČR. Je určený pedagógom, rodičom, deťom, ale aj kultúrnym profesionálom a odbornej verejnosti.

V roku 2024 sa festival zameral na pestrosť prístupov a rozvoj kompetencií v kreatívnom učení. V jednotlivých formátoch bude akcentovať aktuálne témy wellbeingu, digitálneho sveta, duševného zdravia, identity a vnútornej motivácie k učeniu a rozvoju osobnosti. Prvé dni festivalu boli zamerané na jednotlivé cieľové skupiny. Programu pre odbornú verejnosť sa zúčastnila zahraničná delegácia z Walesu, ktorá prostredníctvom konkrétnych informácií a dát ukázala, aké dopady môže umenie a kreativita na vzdelávací systém. Na FUK nadväzujú regionálne festivaly, ktoré prebiehajú až do 2. júna 2024 po celej Českej republike. V rámci festivalu bola pedagógom aj verejnosti predstavená MAPA UMENÍM, ktorá je najväčšou ponukou programov kreatívneho vzdelávania na jednom mieste.

V rámci pracovnej cesty sme sa zúčastnili na programe určenom pre odbornú verejnosť, a to na prezentácii spojenej s diskusiou Kreativita ako pilier vzdelávania (Dobrá prax z Walesu), ako aj praktickom workshope s cieľom zažiť metódy kreatívneho učenia na vlastnej koži.

Cieľom programu Kreatívne vzdelávanie prostredníctvom umenia bolo posilniť a rozšíriť naprieč Walesom podiel umeleckého a kultúrneho vzdelávania v školách a všeobecne podporiť participáciu kultúry a umenia na vzdelávaní. V rámci programu zároveň vznikla celá rada projektov na podporu kreatívneho vzdelávania naprieč učebným kurikulom. Program spoločne financovali Arts Council of Wales a waleská vláda, pričom celková výška investícií predstavovala počas piatich rokov trvania programu, od marca 2015 do marca 2020, približne 20 miliónov libier. Program pozostával z dvoch hlavných úrovní inovatívnych vzdelávacích aktivít.