Vyhľadať
Close this search box.

Ministerstvo kultúry SR predstavilo odpočet priorít a odporúčaní do budúcnosti

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predstavilo odpočet krátkodobých a strednodobých priorít vychádzajúcich z programového vyhlásenia vlády SR, ktoré bolo schválené v júni 2023.

K zrealizovaným úlohám patrí napríklad:
–  schválenie Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 a spustenie jej implementácie,
–  novela zákona o RTVS,
 vznik Platformy na podporu slobody tlače a ochranu novinárov,
 navýšenie finančných prostriedkov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu,
 spustenie dotačnej výzvy na podporu a rozvoj mediálnej výchovy, vrátane boja proti dezinformáciám.

Do budúcna považuje rezort kultúry za kľúčové venovať sa tvorbe napríklad
 zákona o kultúre,
 štatútu umelca,
 sponzorstvu v kultúre,
 novele autorského zákona.

Ministerstvo zároveň v rámci odpočtu predstavilo dokument s názvom Výzvy pre rezort kultúry určený nie len novému vedeniu, ale aj širšej verejnosti, ktorý pomenúva aktuálny stav a navrhuje vecné riešenia do budúcnosti.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe TU.