Prezentácia v rámci KONFERENCIE NP PARTI 2 – PARTICIPÁCIA 2.0

Už zajtra 11. augusta 2022 o 13:30 budú zástupcovia Ministerstva kultúry SR súčasťou programu konferencie NP PARTI 2 – PARTICIPÁCIA 2.0 organizovanej Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, kde v rámci prezentácie príkladov dobrej praxe tvorby verejných politík budú hovoriť o príprave Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030. Ak sa plánujete zúčastniť, nevynechajte preto panel ŽIVÁ PRAX – PARTICIPATÍVNA TVORBA VEREJNÝCH POLITÍK.

Ďalšími účastníkmi tejto diskusie budú aj zástupcovia iných rezortov a miestnej samosprávy:

– mesto Košice predstaví svoj plán postupného ukončovania bezdomovectva a riešenie nelegálnych osídlení na roky 2022 – 2030,

– hlavné mesto Bratislava odprezentuje svoj komunitný plán,

– mesto Nitra priblíži projekt z názvom Inkluzíve zdravie a pohoda v meste: Living lab-y a co-design – teória verzus praktické skúsenosti, ktorý vznikol v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou,

– Ministerstvo životného prostredia SR sa bude venovať schválenej Koncepcii vodnej politiky Slovenskej republiky 2030 a  Koncepcii spoločenskej zodpovednosti a manažérstvo kvality vo verejnej správe.

Celý program podujatia nájdete tu.