Vyhľadať
Close this search box.

Knižnica

Models to manifestos
CULTURE, CITIES AND IDENTITY IN EUROPE
2020
Štúdia je určená predovšetkým tvorcom politík a odborníkom z oblastí územnej samosprávy a plánovania, ale môže byť zaujímavá pre každého, kto sa zaoberá kultúrou, kultúrnym a kreatívnym priemyslom. Kultúru vníma komplexne ako prostriedok hospodárskeho rastu, nástroj premeny miest, nástroj integrácie a inklúzie a základ európskej identity.
Roadmap for smart and sustainable cities and communities in Norway
Design and Architecture Norway (DOGA), the Norwegian Smart City Network and Nordic Edge
2020
Dokument hovorí o definícií „smart city“, o princípoch, na ktoré by tieto mestá pri svojom rozvoji mali myslieť, o tom, aké by mali byť ich vízie a sprostredkúva príklady dobrej praxe z viacerých miest v Nórsku.
Creative-based Strategies in Small and Medium-sized Cities
INTELI – Inteligencia v inováciách, Inovačné centrum (Inteligência em Inovação, Centro de Inovação)
2011
Kreativitou a kultúrou v oblasti rozvoja miest by sa nemali zaoberať iba veľké mestá. Táto téma sa dotýka taktiež stredných a malých miest, ktorým môže byť nápomocná v mnohých oblastiach. Táto publikácia sa zaoberá koncepciami spojenými s tvorivým ekosystémom, ako aj existujúcimi prístupmi k územnému rozvoju založenému na tvorivej činnosti.