Vyhľadať
Close this search box.

Knižnica

Why Must Culture be at the Heart of Sustainable Urban Development?
Svetová asociácia Spojených miest a miestnych samospráv (United Cities and Local Governments)
2016
Možnosti, potenciál a riziká zapojenia kultúry a kreatívneho priemyslu do udržateľného rozvoja miest.
Models to manifestos
Creative Lenses Project
2019
Projekt Creative Lenses sa v období rokov 2015 až 2019 venoval otázke trvalej udržateľnosti európskych umeleckých a kultúrnych organizácii. Predovšetkým hľadali odpoveď na otázku ako by mohli byť organizácie finančne viac nezávislé bez toho, aby sa nevzdali svojich hodnôt a poslania. Cieľom projektu bolo taktiež posilniť kultúrne organizácie pomocou znalostí, metód a nástrojov, aby si zabezpečili udržateľnosť a vytvárali hodnoty pre spoločnosť. Medzi 13 účastníkov z 9 krajín patrili aj Stanica Žilina-Záriečie a Creative Industry Košice.