Knižnica

Why Must Culture be at the Heart of Sustainable Urban Development?
Svetová asociácia Spojených miest a miestnych samospráv (United Cities and Local Governments)
2016
Možnosti, potenciál a riziká zapojenia kultúry a kreatívneho priemyslu do udržateľného rozvoja miest.