Vyhľadať
Close this search box.

Knižnica

Models to manifestos
Creative Lenses Project
2019
Projekt Creative Lenses sa v období rokov 2015 až 2019 venoval otázke trvalej udržateľnosti európskych umeleckých a kultúrnych organizácii. Predovšetkým hľadali odpoveď na otázku ako by mohli byť organizácie finančne viac nezávislé bez toho, aby sa nevzdali svojich hodnôt a poslania. Cieľom projektu bolo taktiež posilniť kultúrne organizácie pomocou znalostí, metód a nástrojov, aby si zabezpečili udržateľnosť a vytvárali hodnoty pre spoločnosť. Medzi 13 účastníkov z 9 krajín patrili aj Stanica Žilina-Záriečie a Creative Industry Košice.
Creative-based Strategies in Small and Medium-sized Cities
INTELI – Inteligencia v inováciách, Inovačné centrum (Inteligência em Inovação, Centro de Inovação)
2011
Kreativitou a kultúrou v oblasti rozvoja miest by sa nemali zaoberať iba veľké mestá. Táto téma sa dotýka taktiež stredných a malých miest, ktorým môže byť nápomocná v mnohých oblastiach. Táto publikácia sa zaoberá koncepciami spojenými s tvorivým ekosystémom, ako aj existujúcimi prístupmi k územnému rozvoju založenému na tvorivej činnosti.
Ministerstvo kultury České republiky v spolupráci s Kreativní Česko (Institut umění - Divadelní ústaví)
2020
Seriál je súčasťou prípravy novej vládnej Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů (KKP) a postupne sa v ňom predstaví dvanásť aktérov z českého kultúrneho a kreatívneho priemyslu.