Vyhľadať
Close this search box.

Knižnica

Ministerstvo kultury České republiky v spolupráci s Kreativní Česko (Institut umění - Divadelní ústaví)
2020
Seriál je súčasťou prípravy novej vládnej Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů (KKP) a postupne sa v ňom predstaví dvanásť aktérov z českého kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
Key future developments, challenges and opportunities
KEA European Affairs
2008
Kultúra a kreatívne sektory sú v súčasnosti konfrontované s neustále meniacim sa prostredím, ktoré vyzýva k hľadaniu nových postupov, obchodných modelov a rovnováhy na trhu. Táto štúdia zdôrazňuje kľúčové trendy ovplyvňujúce budúci vývoj kultúry a kreatívneho priemyslu v kontexte v Európskej únie do roku 2030.