Knižnica

Creative-based Strategies in Small and Medium-sized Cities
INTELI – Inteligencia v inováciách, Inovačné centrum (Inteligência em Inovação, Centro de Inovação)
2011
Kreativitou a kultúrou v oblasti rozvoja miest by sa nemali zaoberať iba veľké mestá. Táto téma sa dotýka taktiež stredných a malých miest, ktorým môže byť nápomocná v mnohých oblastiach. Táto publikácia sa zaoberá koncepciami spojenými s tvorivým ekosystémom, ako aj existujúcimi prístupmi k územnému rozvoju založenému na tvorivej činnosti.