Knižnica

Ministerstvo kultury České republiky v spolupráci s Kreativní Česko (Institut umění - Divadelní ústaví)
2020
Seriál je súčasťou prípravy novej vládnej Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů (KKP) a postupne sa v ňom predstaví dvanásť aktérov z českého kultúrneho a kreatívneho priemyslu.