Výzvy apríl 2024

Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda

vyhlasuje v spolupráci s EHMK Trenčín 2026 otvorenú výzvu Garáž 2024. Hudobníci, ktorí uspejú v otvorenej výzve, získajú okrem možnosti prezentovať svoju tvorbu aj účasť na vzdelávacom bloku o fungovaní hudobného priemyslu.

predstavilo Manuál reklamy pre mesto Trenčín, ktorého cieľom je eliminovať vizuálny smog v meste. V rámci verejnej prezentácie boli okrem diskusie s odborníkmi predstavené príklady dobrej praxe nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Trenčín 2026

hľadá dodávateľov technickej produkcie, ktorí sú lídrami v oblasti ekológie a inovácií na ceste k udržateľnejším kultúrnym podujatiam. Termín na prihlásenie je 20. máj 2024.

pripravuje kurz angličtiny pre profesionálov z KKP, ako aj Runway ambasádorov. Viac informácií čoskoro.

Trenčín 2026

hľadá dodávateľov technickej produkcie, ktorí sú lídrami v oblasti ekológie a inovácií na ceste k udržateľnejším kultúrnym podujatiam. Termín na prihlásenie je 20. máj 2024.

pripravuje kurz angličtiny pre profesionálov z KKP, ako aj Runway ambasádorov. Viac informácií čoskoro.

Kreatívne centrum Arténa Košice

otvorilo 23. apríla 2024 svoje brány verejnosti. Kreatívne centrum je zamerané na rozvoj audiovizuálneho priemyslu v regióne.

Trenčín 2026

hľadá dodávateľov technickej produkcie, ktorí sú lídrami v oblasti ekológie a inovácií na ceste k udržateľnejším kultúrnym podujatiam. Termín na prihlásenie je 20. máj 2024.

pripravuje kurz angličtiny pre profesionálov z KKP, ako aj Runway ambasádorov. Viac informácií čoskoro.

Trenčín 2026

hľadá dodávateľov technickej produkcie, ktorí sú lídrami v oblasti ekológie a inovácií na ceste k udržateľnejším kultúrnym podujatiam. Termín na prihlásenie je 20. máj 2024.

pripravuje kurz angličtiny pre profesionálov z KKP, ako aj Runway ambasádorov. Viac informácií čoskoro.

Kreatívne centrum Trnava

zorganizovalo 20. apríla 2024 1. ročník festivalu hier a technológií s názvom PixelZest, ako aj tzv. edukačný deň, v rámci ktorého sa účastníci dozvedeli zaujímavé informácie zamerané na oblasti spojené s bezpečnosťou na internete, modernými technológiami a ich nadväznosť na digitálny svet.   

zverejnilo 2 otvorené výzvy zamerané na prácu vo Photoshope a 3D-tlač. Termín na prihlásenie je 12. mája 2024.

Mesto Trnava

zorganizovalo 17. apríla 2024 konferenciu Učiace sa mesto s cieľom diskutovať o výzvach tvorby vzdelávacích podujatí na mestskej úrovni, inováciách a prezentácie príkladov dobrej praxe z regiónu.

pozýva  9. mája 2024 na informačný webinár, ktorého cieľom je prezentácia cesty k titulu učiaceho sa mesta UNESCO.

Trenčín 2026

hľadá dodávateľov technickej produkcie, ktorí sú lídrami v oblasti ekológie a inovácií na ceste k udržateľnejším kultúrnym podujatiam. Termín na prihlásenie je 20. máj 2024.

pripravuje kurz angličtiny pre profesionálov z KKP, ako aj Runway ambasádorov. Viac informácií čoskoro.

Archív článkov: