Udalosti máj 2024

Trenčín 2026

hľadá dodávateľov technickej produkcie, ktorí sú lídrami v oblasti ekológie a inovácií na ceste k udržateľnejším kultúrnym podujatiam. Termín na prihlásenie je 20. máj 2024.

pripravuje kurz angličtiny pre profesionálov z KKP, ako aj Runway ambasádorov. Viac informácií čoskoro.

Trenčín 2026

hľadá dodávateľov technickej produkcie, ktorí sú lídrami v oblasti ekológie a inovácií na ceste k udržateľnejším kultúrnym podujatiam. Termín na prihlásenie je 20. máj 2024.

pripravuje kurz angličtiny pre profesionálov z KKP, ako aj Runway ambasádorov. Viac informácií čoskoro.

Trenčín 2026

hľadá dodávateľov technickej produkcie, ktorí sú lídrami v oblasti ekológie a inovácií na ceste k udržateľnejším kultúrnym podujatiam. Termín na prihlásenie je 20. máj 2024.

pripravuje kurz angličtiny pre profesionálov z KKP, ako aj Runway ambasádorov. Viac informácií čoskoro.

Mesto Košice

ponúka od 30. mája 2024 možnosť pripomienkovať navrhovaný územný plán mesta. Viac informácií čoskoro.

Trenčín 2026

hľadá dodávateľov technickej produkcie, ktorí sú lídrami v oblasti ekológie a inovácií na ceste k udržateľnejším kultúrnym podujatiam. Termín na prihlásenie je 20. máj 2024.

pripravuje kurz angličtiny pre profesionálov z KKP, ako aj Runway ambasádorov. Viac informácií čoskoro.

Trenčín 2026

hľadá dodávateľov technickej produkcie, ktorí sú lídrami v oblasti ekológie a inovácií na ceste k udržateľnejším kultúrnym podujatiam. Termín na prihlásenie je 20. máj 2024.

pripravuje kurz angličtiny pre profesionálov z KKP, ako aj Runway ambasádorov. Viac informácií čoskoro.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

organizuje 23. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov Poklady slovenskej kultúry doma a v zahraničí a 8. ročník fóra mladých knižnično-informačných špecialistov Knižničný inkubátor. Termín podujatia je 21. – 22. máj 2024.

Mesto Trnava

zorganizovalo 17. apríla 2024 konferenciu Učiace sa mesto s cieľom diskutovať o výzvach tvorby vzdelávacích podujatí na mestskej úrovni, inováciách a prezentácie príkladov dobrej praxe z regiónu.

pozýva  9. mája 2024 na informačný webinár, ktorého cieľom je prezentácia cesty k titulu učiaceho sa mesta UNESCO.

Trenčín 2026

hľadá dodávateľov technickej produkcie, ktorí sú lídrami v oblasti ekológie a inovácií na ceste k udržateľnejším kultúrnym podujatiam. Termín na prihlásenie je 20. máj 2024.

pripravuje kurz angličtiny pre profesionálov z KKP, ako aj Runway ambasádorov. Viac informácií čoskoro.

Archív článkov: