Knižnica apríl 2024

Kultúra Brno

zverejnila  Katalóg vzdelávacích inštitúcií a aktivít v  kultúre a kreatívnych odvetviach.

Trenčín 2026

hľadá dodávateľov technickej produkcie, ktorí sú lídrami v oblasti ekológie a inovácií na ceste k udržateľnejším kultúrnym podujatiam. Termín na prihlásenie je 20. máj 2024.

pripravuje kurz angličtiny pre profesionálov z KKP, ako aj Runway ambasádorov. Viac informácií čoskoro.

Trenčín 2026

hľadá dodávateľov technickej produkcie, ktorí sú lídrami v oblasti ekológie a inovácií na ceste k udržateľnejším kultúrnym podujatiam. Termín na prihlásenie je 20. máj 2024.

pripravuje kurz angličtiny pre profesionálov z KKP, ako aj Runway ambasádorov. Viac informácií čoskoro.

Kultúrna a kreatívna federácia

v sobotu 25. mája 2024 sa uskutoční 1. členská schôdza, na ktorej budú zvolení ďalší členovia predstavenstva a bude schválený program na rok 2024.

Trenčín 2026

hľadá dodávateľov technickej produkcie, ktorí sú lídrami v oblasti ekológie a inovácií na ceste k udržateľnejším kultúrnym podujatiam. Termín na prihlásenie je 20. máj 2024.

pripravuje kurz angličtiny pre profesionálov z KKP, ako aj Runway ambasádorov. Viac informácií čoskoro.

Trenčín 2026

hľadá dodávateľov technickej produkcie, ktorí sú lídrami v oblasti ekológie a inovácií na ceste k udržateľnejším kultúrnym podujatiam. Termín na prihlásenie je 20. máj 2024.

pripravuje kurz angličtiny pre profesionálov z KKP, ako aj Runway ambasádorov. Viac informácií čoskoro.

Uměním - Platforma pre kreatívne učenie

zverejnila interaktívnu Mapu uMĚNÍM, ktorá poskytuje prehľad ponuky projektov ponúkajúcich kreatívne prístupy vo vzdelávaní. 

Mesto Trnava

zorganizovalo 17. apríla 2024 konferenciu Učiace sa mesto s cieľom diskutovať o výzvach tvorby vzdelávacích podujatí na mestskej úrovni, inováciách a prezentácie príkladov dobrej praxe z regiónu.

pozýva  9. mája 2024 na informačný webinár, ktorého cieľom je prezentácia cesty k titulu učiaceho sa mesta UNESCO.

Archív článkov: